شما میتوانید با پر کردن و ارسال فرم زیر اندیکاتور اختصاصی خود را با هر تنظیمات و ویژگی که مد نظر شماست سفارش دهید.

پس از ارسال فرم زیر برای موارد هزینه و تنظیمات دقیق اندیکاتور با شما تماس گرفته خواهد شد.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    در صورتی که ضمیمه ای برای درخواست خود دارید آنرا بارگذاری کنید.فقط فایل های jpg و png