نمایش 1–8 از 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مجموعه اندیکاتوری SRP

رایگان
 • Support and Resistances
 • Patterns ( Engulfing , Pinbar , Piercing)
به کمک این اندیکاتور می‌توانید سطوح حمایتی و مقاومتی را در ترکیب با الگوهای کندلی بازگشتی به طور همزمان و فقط در یک اندیکاتور مشاهده کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇 برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید. 👇

آموزش استفاده از اندیکاتور

مجموعه اندیکاتوری SIR

رایگان
 • Supports and Resistances
 • (2)Ichimoku
به کمک این اندیکاتور می‌توانید سطوح حمایتی و مقاومتی را در ترکیب با ایچیموکو (دو Base line) به طور همزمان و فقط در قالب یک اندیکاتور استفاده کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید.👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها

مجموعه اندیکاتوری PISP

رایگان
 • Pivots
 • Ichimoku
 • SAR
 •  Patterns ( Engulfing , Pinbar )
به کمک این اندیکاتور می‌توانید پیوت‌ها، ایچیموکو، سار و  الگوهای کندلی را به طور همزمان و فقط در قالب یک اندیکاتور استفاده کنید و از محدودیت‌های تریدینگ ویو عبور کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید.👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها

مجموعه اندیکاتوری SEMP

رایگان
 • SAR
 • 3 Exponential Moving Averages
 • 2 Moving Averages
 • ( Patterns ( Engulfing , Pinbar )
به کمک این اندیکاتور می‌توانید 3 میانگین نمایی قیمت، 2میانگین قیمت، سار و الگوهای کندلی را به طور همزمان و فقط در قالب یک اندیکاتور استفاده کنید و از محدودیت‌های تریدینگ ویو عبور کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید.👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها

مجموعه اندیکاتور IPEB

رایگان
 • Ichimoku with 2 base lines
 •  Patterns ( Engulfing , Pinbar , Piercing)
 • Exponential Moving Average
 • Bollinger Bands
به کمک این اندیکاتور می‌توانید حمایت و مقاومت‌ها، روند نمودار و محدوده نوسانات قیمتی را در ترکیب با الگوهای کندلی بازگشتی به طور همزمان و فقط در یک اندیکاتور مشاهده کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇 برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید. 👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها

مجموعه اندیکاتوری BIPP

رایگان
 • Bollinger Bands
 • Ichimoku
 • Pivots
 •  Patterns ( Engulfing , Pinbar )
به کمک این اندیکاتور می‌توانید حمایت و مقاومت‌ها، روند نمودار و محدوده نوسانات قیمتی را در ترکیب با الگوهای کندلی بازگشتی به طور همزمان و فقط در یک اندیکاتور مشاهده کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇 برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید. 👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها

مجموعه اندیکاتوری BIMZ

رایگان
 • Bollinger Bands
 • Ichimoku with 2 baselines
 • 3 Moving averages
 • Zig Zag
به کمک این اندیکاتور می‌توانید حمایت و مقاومت‌ها، روند نمودار و محدوده نوسانات قیمتی را در ترکیب با الگوهای نموداری به طور همزمان و فقط در یک اندیکاتور مشاهده کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇 برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید. 👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها

مجموعه اندیکاتوری PIPZ

رایگان
 • Pivots
 • Ichimoku
 •  Patterns ( Engulfing , Pinbar , Piercing)
 • Zig Zag
به کمک این اندیکاتور می‌توانید پیوت‌ها، ایچیموکو و الگوهای کندلی بازگشتی و الگو‌های نموداری را به طور همزمان و فقط در یک اندیکاتور مشاهده کنید! برای مطالعه جزئیات و نحوه کارکرد این اندیکاتور به بخش توضیحات در همین صفحه مراجعه فرمایید.  

👇 برای استفاده از اندیکاتور حتما آموزش زیر را مشاهده نمایید. 👇

آموزش استفاده از اندیکاتور ها